^
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o ciasteczkach »

tel. +48 605-580-290   Justyna
wypozyczalnia@malyguliwer.pl

(0) 0.00 PLN
 
WYPOŻYCZALNIA
 
SKLEP
 
BESTSELLERYPROMOCJE

 
PARTNERZY

karta dużej rodzinyPolityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI WYPOŻYCZALNI I SKLEPU SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
I SPECJALISTYCZNEGO DLA DZIECI
- MAŁY GULIWER -

www.malyguliwer.pl

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez klienta jest właściciel sklepu internetowego i wypożyczalni www.malyguliwer.pl Justyna Sobkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Biznesowe Justyna Sobkowiak z siedzibą ul. Tęczowa 24A/2, 62-064 Plewiska, posiadającą NIP: 779-227-20-76, REGON: 361071842, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, tel. 605-580-290, e-mail: sklep@malyguliwer.pl lub wypozyczalnia@malyguliwer.pl
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
3. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane przez administratora jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym również właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
- przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
- dystrybutorzy produktów oferowanych w sklepie MAŁY GULIWER: THULE, Croozer, Qeridoo, Nordic Cab, Burley, Weehoo, BOB, X-Lander, Followme, Kees, Bobike, Baby Jogger, Deuter, Babybjorn, Littlelife, Koodi, Bebe Due, w zakresie potrzebnym do prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru, rozpatrzenia reklamacji;
- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi, dostawca czatu do kontaktu z klientem) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
5. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
- poczty elektronicznej: sklep@malyguliwer.pl lub wypozyczalnia@malyguliwer.pl
- poczty tradycyjnej: ul. Tęczowa 24A/2, 62-064 Plewiska
- telefonu: +48 605-580-290
6. Podczas procesu zakupu zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, e-mail, numer telefonu;
- jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
- w przypadku zaznaczenia opcji "wystaw fakturę VAT" - o numer NIP firmy wraz z pełnymi danymi adresowymi.
W przypadku niepodania powyższych danych, zakończenie procedury zakupu będzie niemożliwe.
7. W przypadku zawierania umowy najmu zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;
- numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego;
- w przypadku chęci otrzymania faktury VAT - numer NIP firmy wraz z pełnymi danymi adresowymi.
8. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
- marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
9. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy (najmu lub sprzedaży) przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Wypożyczalni.
10. Na podstawie RODO masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- żądania przenoszenia danych osobowych.
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
11. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec sprzedawcy, a także w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.
12. Udostępnienie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, przy czym, podanie wskazanych w Regulaminie danych jest niezbędne do zawarcia umowy (najmu lub sprzedaży).

 
Aktualizacja dokumentu 25.05.2018


 

WYPOŻYCZALNIA i SKLEP
  • MAŁY GULIWER
  • ul. Miętowa 29/20
  • 62-064 Plewiska
  • tel. +48 605-580-290
  • email: sklep@malyguliwer.pl
  • wypozyczalnia@malyguliwer.pl
 
© Mały Guliwer 2012-2022 – wszelkie prawa zastrzeżone           Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl